Bij bepaalde werkzaamheden is het wenselijk of noodzakelijk om de gehele rijbaan af te sluiten voor het verkeer en het verkeer om te leiden via andere wegen. Op deze manier kan in relatief korte tijd een grootschalig werk worden uitgevoerd.

Omleiding
Bij wegwerkzaamheden waarbij het voor de verkeersveiligheid en wegwerkzaamheden noodzakelijk is de weg af te sluiten wordt gebruik gemaakt van een omleiding. De veiligheid in het werkvak neemt aanzienlijk toe aangezien hier geen overig verkeer rijdt. De omleiding is dus een uiterst veilige manier van werken voor de wegwerkers.

Wegversmalling
Het verleggen van de rijbaan, ofwel een wegversmalling, wordt ingezet wanneer een deel van de weg afgezet moet worden om veilig te kunnen werken. Op deze manier kan de bestaande capaciteit zo groot mogelijk blijven voor de weggebruikers.

Vaak gaat het hierbij om kortdurende werkzaamheden in de berm op de vluchtstrook. Deze werkzaamheden beperken zich vaak tot de verkeersluwe uren om zo min mogelijk hinder te veroorzaken.