Ecologisch bermbeheer wordt steeds meer toegepast in Nederland. De maaimethode en -tijd wordt hierop aangepast. Het ecologische bermbeheer heeft als groot voordeel dat planten en zaden kunnen overleven en de natuur zich op natuurlijke wijze kan ontwikkelen.

Het maaien van grof gras wordt in 3 stappen uitgevoerd:

  1. Het gras wordt afgemaaid
  2. Het gemaaide gras wordt in zogenaamde wiersen (banen) geharkt
  3. Het gras wordt tot een rol geperst

Om ecologisch te kunnen maaien beschikt Growepa over een grote diversiteit aan werktuigen. De werktuigen die bij het ecologisch maaien worden ingezet zijn:

  1. Schijvenmaaier
  2. Acrobaat hark
  3. Snelhooier
  4. Rollenpers

De uiterst wendbare Reform H7 biedt uitkomst bij hellingen en moeilijk bereikbare gebieden met een gebalanceerde gewichtsverdeling, laag zwaartepunt en geringe hoogte. Daarnaast worden voor grote oppervlakten Steyr tractoren ingezet in combinatie met een Lely achter- en/of frontmaaier. Dit om in één werkgang het werktempo hoog te houden en daarmee de verkeershinder tot het minimum te beperken.

Klepelen
Klepelen is ook een ecologische maaimethode, waarbij het gras fijngeslagen wordt met draaiende stalen cilinders. Het maaisel blijft achter in de berm, composteert daar en verrijkt zo de bodem. Verder is het een veilige maaimethode, de kans op rondvliegend bermafval wordt beperkt door het gebruik van machines met gerenommeerde, degelijke en betrouwbare merken zoals Dücker en Votex.

Bosklepelen
Een variant op de ecologische maaimethode is de bosklepelmethode. Bij deze methode is het mogelijk om vrijwel alle begroeiing met de grond gelijk te maken. Growepa heeft de beschikking over een bosklepelmachine in combinatie met een mobiele kraan. Deze machine kan bijvoorbeeld ingezet worden om dichtbegroeide bermoppervlakten of slootkanten te egaliseren.