Naar schatting moeten 15 miljoen straat- en laanbomen voldoen aan de wettelijke zorgplichteisen. Dit betekend dat het essentieel is dat de bomen periodiek geïnspecteerd worden. Deze inspecties worden onder andere uitgevoerd door onze boomveiligheidscontroleurs.

Deze werknemers zijn opgeleid om op een vakkundige wijze een visuele boomveiligheidsbeoordeling uit te voeren. Zij herkennen de zogenaamde lichaamstaal van de bomen en zijn de op de hoogte van alle wet- en regelgeving.

De VTA methode is de meest gebruikte controle. VTA staat voor Visual Tree Assessment. Het is een controle die op visuele kenmerken van de boom let. Bij de controle wordt er gelet op conditie, vitaliteit, zichtbare holtes, spanningspatronen, zwammen en breuk risico's. Daarnaast wordt er op de boom geklopt om eventuele holtes of dood hout te constateren.

Naar aanleiding van de controles kunnen beheersmaatregelen genomen worden zoals:

  1. Het rooien van bomen
  2. Nader onderzoek laten uitvoeren
  3. Maatregelen zoals het wegnemen van dood hout, stabilisatie van de kroon of kroonverankering, etc.